Nadzór

Nasza firma oferuje współpracę długoterminową na zasadzie nadzoru przeciwpożarowego nad obiektem. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż właściciel/zarządca obiektu podpisując z nami umowę na nadzór, nie musi zajmować się sprawami dotyczącymi ochrony ppoż. w obiekcie.

W ramach umowy dotyczącej nadzoru oferujemy:

  • reprezentowanie klienta przed organami państwowymi,
  • wykonanie przeglądów i konserwacji oraz remontów sprzętu przeciwpożarowego, konserwacje urządzeń przeciwpożarowych,
  • doposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy,
  • prowadzenie dokumentacji techniczno-pożarowej firmy,
  • audyt obiektu pod kątem ppoż.,
  • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • stworzenie oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • doposażenie obiektu w oznakowanie ewakuacyjne.